zapraszam poniżej na ponad 22h bezpłatnego szkolenia:

Alfabet odporności psychicznej

Jeśli zaś interesuje Cię udział w 3-mies. kursie on-line, sprawdź szczegóły klikając w guzik:

Witaj

Poniżej znajdziesz bezpłatną serię nagrań: „Alfabet Odporności Psychicznej” – mającą na celu wspieranie osób wrażliwych w rozwijaniu: odwagi do życia w zgodzie ze sobą i umiejętności zachowywania siły wewnętrznej w obliczu życiowych trudności.

Nazywam się Małgorzata Pawlińska. Jako Psycholog, terapeutka ACT, licencjonowana konsultantka i trenerka Odporności Psychicznej (z ramienia AQR International) od 8 lat pracuję z kobietami w obszarach rozwijania rezyliencji, pewności siebie, zdrowego poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie z lękami i trudnościami w życiu.

Od 6 lat prowadzę, tylko raz w roku, cieszący się dużą popularnością 3-miesięczny intensywny kurs online rozwijający Odporność Psychiczną „Odzyskaj Siebie i Swoje Życie”.

Wiosną 2024 ruszy VII edycja tego kursu. Jeśli interesuje Cię praca nad swoją Odpornością Psychiczną, przejdź na stronę kursu TUTAJ . Kurs ma limitowaną liczbę miejsc.

Tymczasem życzę Ci miłego korzystania z 22 godzin bezpłatnych nagrań, które pomagają rozeznać się w tym, jak rozumiane jest pojęcie Odporności Psychicznej w psychologii i modelu, w jakim pracuję. Znajdziesz w nich dużo informacji, ale i inspiracji czy ćwiczeń do pracy własnej. A jeśli będziesz chciała pogłębić tę wiedzę i skorzystać z zaawansowanego, pełnego kursu, z moim wsparciem na żywo w postaci webinarów – nie wahaj się i dołącz do tegorocznej edycji!

Start

Poznaj podstawowe założenia i 4 filary (i podfilary) modelu Odporności Psychicznej (wg AQR International):

A

Omawiamy istotę AKCEPTACJI, jako postawy niezwykle istotnej w odniesieniu do tego, jacy jesteśmy, ale i do życia i świata w ogóle. Nagranie nawiązuje do rozumienia akceptacji w sposób dyktowany terapią III fali podejścia poznawczo – behawioralnego ACT (Acceptance and Commitment Therapy – terapii akceptacji i zaangażowania), w której prowadząca się specjalizuje.

PLAN NAGRANIA: „AKCEPTACJA”:

Akceptacja jako podstawowa umiejętność wspierająca postawę osoby odpornej psychicznie (akceptacja siebie, świata i ludzi takimi, jakimi są)

a) akceptacja NIEPEWNOŚCI 6 min 

b) akceptacja CIERPIENIA 7 min 

c) akceptacja SIEBIE jako punkt wyjścia do rozwoju (w tym WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI) 38 min.

d) granice akceptacji (akceptacja doświadczania, akceptacja vs. tolerancja) 10 min. oraz 43,5 min.

Ważne pytanie rozwojowe dla Ciebie – 41 minuta!

B

W ramach litery „B” omawiamy istotę poczucia BEZPIECZEŃSTWA, analizujemy źródła zdobywania i utrzymywania tego fundamentalnego elementu zdrowej i silnej psychiki.

PLAN NAGRANIA: „BEZPIECZEŃSTWO”:

Wrażliwość vs. Odporność Psychiczna – 3,5 min.

Terapia Schematów – 5 min.

a) Poznasz 5 podstawowych potrzeb emocjonalnych, które MUSISZ nauczyć się zaspokajać, aby być zdrową psychicznie!

b) (10-12 minuta, omówienie drugiej z pięciu potrzeb na moim własnym przykładzie odnośnie bycia wwo)

2 ważne pytania rozwojowe dla Ciebie w aspekcie poczucia bezpieczeństwa: (22 min.)

Gdzie osoby odporne psychicznie upatrują źródeł bezpieczeństwa? (26 min.)

3 Ćwiczenia / wskazówki nt. poznawania swojego „wewnętrznego schronienia” (34,5 min.).

C

Dziś litera „C” – i omawiamy istotę CIEKAWOŚCI, jako postawy wspierającej poznanie, rozumienie i akceptację siebie oraz otaczającego nas świata. Jest to również niezbędny element optymalnego rozwoju.

PLAN NAGRANIA „CIEKAWOŚĆ”:

Świata

Ludzi

Siebie

Swoich emocji

Swoich myśli

Jak postawa pełna ciekawości wpływa na rozwój Odporności Psychicznej?

D

Dziś litera „D”.

PLAN NAGRANIA „DOŚWIADCZANIE”:

Brak doświadczania jako konsekwencja lęku przed niepewnością.

Doświadczanie jako jedyne źródło zdobywania wiedzy o sobie i swoich możliwościach (8 min.)

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono

Wisława Szymborska 

Doświadczanie pomaga na „wyjście z głowy” (12 min.)

Doświadczanie a działanie – ważne rozróżnienie (13,5 min.) 5. WAŻNE PYTANIE / ĆWICZENIE ROZWOJOWE nr 1 (23 -30 min.)

Doświadczanie dla „programowania mózgu” (31 min.) Jak pokazywać mózgowi prawdę o rzeczywistości: (37,5 min.) a) świadomość faktów b) świadome PRZEŻYCIE faktów nowo dostrzeżonych (pozytywnych), ale i świadome zobaczenie faktycznych rozmiarów negatywnych wydarzeń

Doświadczanie w trosce o normowanie układu nerwowego (40 min.)

a) Układ sympatyczny i parasympatyczny.

b) Jak sama wyobraźnia może odpalić nasz układ sympatyczny (reakcja walka – ucieczka).

c) Jak włączać „zieloną strefę” – WAŻNE ĆWICZENIE nr 2 (43 min).

Doświadczanie jako „szczepionka” zwiększająca odporność psychiczną (46 min.)

E

Dziś litera „E” – i omawiamy istotę EKSPRESJI, o której autorka „Biegnącej z wilkami” mówiła, że:

„Przeciwieństwem depresji nie jest szczęście. Przeciwieństwem depresji jest EKSPRESJA”.

PLAN NAGRANIA „EKSPRESJA”:

Ekspresja w modelu Odporności Psychicznej – które filary wzmacnia, gdy jest zdrowa?

a) Jak przejawia się ekspresja w zdrowej postawie osoby odpornej psychicznie?

b) Ekspresja jako ważny element w relacji Ja – Świat

 

Ekspresja adaptacyjna i nieadaptacyjna (9 min.)

a) Co może nam pomóc w odróżnieniu ekspresji adaptacyjnej od nieadaptacyjnej?

b) INTENCJA w ekspresji – 19 min.

c) Asertywne / nieasertywne zachowanie jako ważne aspekty ekspresji – 20 min.

d) Moja definicja zdrowej ekspresji – 24 min.

e) Neurobiologia a ekspresja – (neurony lustrzane) – 26 min.

f) Staranność – w komunikacji, w myślach, w działaniu, zachowaniu – czemu jest ważna? – 28 min.

Czemu warto rozwijać u siebie jak najzdrowszą ekspresję? Przed czym nas to chroni?

F

Dziś litera „F” – i omawiamy zagadnienie FUZJI poznawczej, bardzo często występującej u wysoko wrażliwych osób, w związku z jedną z charakterystyk ich zachowania, tzw. głębią przetwarzania.

PLAN NAGRANIA „FUZJA”:

Jakie jest pełne znaczenie słowa fuzja. W świecie materialnym i mentalnym.

a) Co tracimy, jeśli pozwalamy na działanie mechanizmu fuzji?

b) Czemu rozpoczynanie rozwoju od pracy z fuzją nie zawsze jest skuteczne?

 

c) Fakty a Fantazje… Dodatkowo – poznasz na przykładzie, jak przepracowuje się myśli za pomocą RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania), a jak poprzez ACT… … i przyjrzysz się dokładnie temu, czym są tak naprawdę Twoje myśli.

Czy musimy znać prawdę?

a) Ćwiczenie o „wyobrażonym krześle” (Na czym się opierać, jeśli nie na myślach?)

b) Doświadczysz (być może po raz pierwszy) swojego Ja kontekstualnego (28 min)

c) Metafora nieba (32 minuta)

d) WAŻNE ćwiczenie: Po czym poznać, że dopada nas właśnie fuzja? Jak wyłapać ten moment? (36 – 41 min)

e) Poznasz słynną „metaforę autobusu” (39 min)

f) Czemu język nas unieszczęśliwia? (45 min)

Od FUZJI do DEFUZJI… (poznasz pierwsze ćwiczenia pozwalające doświadczyć momentu przechodzenia między tymi dwoma stanami)

Bardzo ważne „domknięcie”, by nie zrozumieć źle całego konstruktu i głównych założeń ACT (49 min). Bardzo proszę, nie przegap tego fragmentu!

G

Dziś litera „G” – porozmawiamy o gniewie u wysoko wrażliwej osoby, ze szczegółowym podejściem do tego zagadnienia i jego terapii u kobiet.

PLAN NAGRANIA „GNIEW”:

Czemu gniew jest częstym tematem rozwojowym o kobiet?

Nie zawsze chodzi o gniew! Nie zawsze chodzi o tu i teraz. Z czym jeszcze powinniśmy popracować, gdy pojawia się gniew?

Jak jest z gniewem u dziewczynki (6 min.)

Co robi nam tłumienie gniewu (10,5 min.)

Co mówi i daje nam gniew (17 min.)

Kto ma większe predyspozycje do problemów ze złością (wysoka wrażliwość plus trudne przeżycia) (25 min.)

Terapia gniewu w 6 krokach (30 min.)

H

Dziś litera „H” – porozmawiamy o Harmonii, wewnętrznej i zewnętrznej.

PLAN NAGRANIA „HARMONIA”:

Definicje: (1-5 min.)

a) Harmonia jako ład / zgodność elementów / odpowiednie proporcje. WAŻNE PYTANIE (4 mn.30s)

a) Czy masz poczucie harmonii w swoim życiu

b) Czy w ogóle wiesz, co daje Ci poczucie harmonii w życiu?

Harmonia wewnętrzna – tylko w nas: myśli, przekonania, emocje (ciało)

a) Harmonia – stały stan, czy wypadkowa różnych stanów? (8,5 min.)

Świat wewnętrzny i zewnętrzny (9-17 min.)

a) Znajomość granic wytrzymałości i umiejętność „wracania do siebie” jako przejaw tzw. „elastyczności psychologicznej” – 17,5 min. Metafora „naciągania gumy”

b) Kwestia harmonii na linii: życie prywatne – zawodowe – 18,5 min.

Harmonia wewnętrzna jako fundament harmonii zewnętrznej -23 min 

Ponowne rozpatrzenie w aspekcie pytania o to, co Tobie daje poczucie harmonii wewnętrznej, analiza życia pod tym kątem – 30 min.

Metody na złapanie dystansu i rozpatrzenie stanu swojej harmonii / dysharmonii w danej chwili: „Pomyślę o tym jutro”, „stop-klatka”.

Wyrabianie nawyku stałego bycia ze sobą w kontakcie – 33 min.

I

Dziś litera „I” – porozmawiamy o INTERPRETOWANIU świata, w oparciu o przekonania, jakimi kierujemy się w życiu. W ramach rozwijania Odporności Psychicznej pracujemy bowiem nad zmianą w naszych przekonaniach, w wewnętrznej narracji, by to, jak widzimy siebie i świat było zdrowe, wspierające, bliższe prawdy.

PLAN NAGRANIA „INTERPRETACJA”:

Ile ludzi tyle światów

a) Mój punkt zwrotny w zainteresowaniu się światem, tym jak on działa i jak działają ludzie – (2,5 min.)

b) Bardzo ważne pytania rozwojowe (5-8 min.)

c) Metafora „obcego języka” (10 min)

Jaki jest Twój „model świata” – szukając własnej prawdy (15 min.)

a) komu pomoże bardziej RTZ a komu pomoże bardziej terapia akceptacji i zaangażowania? (16,5 min.)

b) czym jest PRZEKONANIE? Definicja (18,5 min.)

c) model powstawania emocji pod wpływem interpretacji – (19 min.)

d) Victor Frankl, wolność wyboru, droga do prawdy.

PRAWDA w głowie, prawda w sercu (5 pytań zdrowego myślenia według terapii RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania) (24 min.)

a) czy ta myśl pomaga chronić moje życie i zdrowie?

b) czy ta myśl jest oparta o fakty?

c) czy ta myśl pomaga mi rozwiązywać / unikać konfliktów?

d) czy ta myśl pomaga mi osiągać bliższe i dalsze cele?

e) czy ta myśl pomaga mi się czuć tak, jak chcę się czuć? – Budowanie zdrowych przekonań – 35 min. – dokonaj wyboru, jakie przekonania mają być „strażnikami do bram Twojego umysłu”

Czym się kierować jeśli prawda nie jest klarowna… (48 min.)

a) Terapia ACT (Akceptacji i zaangażowania) – praca z przekonaniami bez analizowania przekonań! „Zdystansuj się!”

J

Dziś litera „J” – porozmawiamy o tzw. „Ja kontekstualnym”, który jako jeden z 6-ciu procesów kluczowych Heksafleksu ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania) wpływa na kształtowanie zdrowej elastyczności psychologicznej. Można o nim powiedzieć, że to taka „przestrzeń psychologiczna, w której nikt i nic nie może Cię zranić”. Jak tę przestrzeń odnaleźć w sobie, jak ją rozwijać?

PLAN NAGRANIA „JA jako kontekst”

Ja Realne, powinnościowe, idealne (3 min.)

Fizyczne, myślące (6 min.)

Strukturalne / KONTEKSTUALNE „Nie jestem moimi myślami, nie jestem moimi emocjami. Jestem czymś/kimś więcej, co/kto słyszy myśli generowane przez umysł i doświadcza emocji w ciele”. (8 min.30 s)

Ja jako kontekst jako przeciwieństwo „Ja jako treść” / strukturalnego, 9 min.30 s.

Cytat o miejscu, w którym nic i nikt nie może nas zranić – 11 min.12 s.

Metafora nieba – 15 min.

Z jakiego miejsca mamy najlepszą perspektywę na naszą sytuację życiową i możemy podejmować najlepsze decyzje – 19 min.

K

Dziś litera „K” – porozmawiamy o filarze Odporności Psychicznej, jakim jest KONTROLA / poczucie wpływu, mająca dwa pod – filary: kontrola emocjonalna oraz poczucie kontroli w życiu. Wysoka reaktywność emocjonalna to jedna z głównych cech zachowania osoby wysoko wrażliwej, dlatego drugie nagranie skupia się szczegółowo na KONTROLI EMOCJONALNEJ.

NAGRANIE cz.I

KONTROLA rozwijająca i blokująca – „Jakie jest Twoje poczucie kontroli w życiu?” – 5 min.

Dążenie do kontroli jako jedna z technik ucieczkowych od, tak naprawdę, czegoś innego, np. dyskomfortu emocjonalnego wywołanego niepewnością i nieprzewidywalnością życia. – 8 min. 

Czym jest kontrola rozwijająca? Świadomość tego, na co naprawdę w życiu mam wpływ, a na co nie. Skupianie uwagi na tym, na co wpływ mam, umiejętność AKCEPTOWANIA tego, na co wpływu nie mam (wróć do filmu o AKCEPTACJI). – 21 min.

Jak rozdzielać to, na co mamy wpływ, a na co nie. – 25 min.

Wstęp do kontroli emocjonalnej. Pamiętaj: „EMOCJE PRZYCHODZĄ DO CIEBIE A NIE DO ŚWIATA!”

NAGRANIE cz.II

Kontrola emocjonalna – definicja (3,5 min.)

Czym jest zdrowa, dojrzała emocjonalność? To nie tylko „czucie emocji”, ale również ich właściwe „rozumienie” (4,5 min.)

WAŻNA WSKAZÓWKA: 7 min. – jak pozostać na suchym brzegu, nie tonąc w czyichś emocjach – o rozwijaniu empatii.

Przejście na kontrolę emocjonalną – 8 min.

a) Impulsywność a brak samoregulacji

b) Język i jego moc vs. szkodliwość. Gabor Matte – 13 min.

WAŻNA INFORMACJA: Ile trwa czysta emocja? Co się dzieje, że emocje zamieniają się w nastroje / emocje przetrwałe? 25 min. 

WAŻNA INFORMACJA: Kontrola emocjonalna to NAUKA mówienia o emocjach bez emocji.

Co jest ważniejsze w pracy z emocjami: odciąć się od źle skonstruowanych myśli czy uczyć się lepiej wyrażać emocje w ramach samoregulacji…? 26 min.

Toniesz w emocjach? Nauczę Cię pływać!

Jesteś SP (Sensitive Person)? Dołącz do „The third SPace” – newsletterowej przestrzeni Twojego rozwoju. Otrzymasz na start 33-stronicowy PDF „Tonąc w emocjach – nauka pływania” a w dalszym kontakcie mnóstwo inspiracji do poszukiwań Twoich własnych „3 SP dla SP”: SPokoju, SPójności i SPełnienia.

L

Dziś dwie części odnośnie litery „L” – porozmawiamy o LĘKU. Reaktywność emocjonalna to jeden z 4 komponentów zachowania osoby wysoko wrażliwej. Dlatego nauka rozumienia swoich emocji i pracy z nimi jest niezwykle ważna w aspekcie dobrostanu psychicznego. Lęk dla wielu z nas stanowi nie lada wyzwanie, a zaburzenia lękowe (poza depresyjnymi) są najczęściej występującymi u wysoko wrażliwych osób. Dlatego zapraszam do zapoznania się z tym zagadnieniem.

PLAN NAGRANIA cz.I:

Natura lęku (lęk vs. strach) – 1 min.

Warstwy lęku – 17 min.

Gdzie „kierujesz wzrok” gdy doświadczasz lęku? – 24 min.

a) uciekanie w „rozwiązania”, które nie są rozwiązaniem dla lęku

b) uciekanie w usztywniające przekonania o świecie i życiu, które odcinają od akceptacji lęku i rozwijania ciekawości (pamiętasz film o ciekawości na literę C z naszej serii? Ciekawość rozwija OP!)

c) szukanie specyficznego stanu umysłu, który złudnie pomaga, ale tak naprawdę potęguje lęk

Odwaga jako antidotum na lęk – 35 min.

4 elementy uzdrawiania relacji z lękiem (na bazie szkolenia u Pemy Chodron):

WSTĘP do cz.II – 40 min.

PLAN NAGRANIA cz.II:

Uważność – 2,5 min. jako droga do pełnego doświadczenia i konfrontacji z lękiem

„Jeśli nie doświadczymy prawdziwie lęku, to nigdy nie doświadczymy prawdziwie wolności od lęku” Pema Chodron

a) O ignorancji odnośnie tego, jak naprawdę wygląda rzeczywistość i czym tak naprawdę jest lęk.

b) Gdzie w ciele czuję lęk? Lokalizacja w ciele jako sprowadzenie do rzeczywistości, do Tu i Teraz. – 7,5 min.

c) Czy lęk bardziej mnie osłabia czy wzmacnia? Czy jest adaptacyjny czy nie?

d) Lęk a może ekscytacja? – 12,5 min. 2. Współczucie, self-compassion – 19 min.

Radość – 27,5 min.

Spokój umysłu – wróć do filmu o literce B.

Linki do wspominanych w filmie kwestii:

O defuzji poznawczej  

Ćwiczenie „STOP-KLATKA”

M

Dziś rozmowa na literę „M” – porozmawiamy o Możliwościach i podejściu do wyzwań w życiu charakterystycznym dla osób odpornych psychicznie. A także o elastyczności psychologicznej i widzeniu możliwości jako szans a nie zagrożeń.

PLAN NAGRANIA „MOŻLIWOŚCI”:

Paradoks – żyjemy w świecie nadmiaru opcji, ale czasem mamy uczucie zupełnego braku możliwości działania.

a) O nadmiarze możliwości i problemach decyzyjnych.

b) Druga strona medalu – gdy nie dzieje się tak, jak planowałyśmy, gdy mamy wrażenie zupełnego tracenia opcji – 6,5 min. 

Widzenie rzeczywistości. Jak AKCEPTACJA może pomóc nam zachować świeże spojrzenie, widzenia dalej elementów, które mogą okazać się możliwościami, opcjami wyjścia – 10 min.

Jakich zmian w nastawieniu można dokonać?

Sposoby szukania nowych możliwości w chwilach „utknięcia”.

a) Potęga akceptacji – zajrzyj do filmu na literę „A” – 19 min.

b) Zamień pytanie „Dlaczego” na „Po co?” – 31 min.

c) Odnajdywanie zdrowej motywacji

d) Szukanie możliwości. Ważne pytanie, by rozwijać elastyczność w trudnych sytuacjach – 41 min.

N

Dziś rozmowa na literę „N” – porozmawiamy o postawie ciągłej gotowości do NAUKI. Otwartość na naukę jest bowiem jednym z elementów filarów Odporności Psychicznej.

PLAN NAGRANIA „NAUKA”:

Wyciąganie lekcji z życia, wniosków, szukanie związków przyczynowo-skutkowych

Czego w życiu możemy się uczyć – 17 min.

a) Praca

b) Dom – 23,5 min.

c) Relacje, wychowywanie, opieka?

Nauka o świecie, o innych – 33 min.

Nauka siebie – 47 min.

Jaka postawa sprzyja optymalnej nauce? – 56,5 min.

O

Dziś rozmowa na literę „O” – porozmawiamy o Optymizmie. Czy jest on tym samym, czym Odporność Psychiczna? Czy zawsze warto być optymistą?

PLAN NAGRANIA „OPTYMIZM”:

Czy osoby odporne psychicznie dążą do rozwijania postawy optymistycznej? 2 min.

Optymizm jako cecha ludzka 12 min.

Granice zdrowego optymizmu – 16 min.

Optymizm a racjonalizm 33 min.

Optymizm a „pozytywne myślenie”

P

Dziś rozmowa na literę „P” – porozmawiamy o Powrotach w życiu do tego, co ważne. Po chwilach kryzysu, po „życiowych zawieruchach”, po chwilach zagubienia. Jak wrócić do „domu”, do siebie?

PLAN NAGRANIA „POWROTY…”

Do równowagi wewnętrznej – adaptacja do zmian jako cecha osoby Odpornej Psychicznie

a) Osoby odporne psychicznie w chwilach niepokoju i niepewności potrafią „wracać” do swoich Wartości – 5 min.

Do siebie prawdziwych

a) Jak psychologia jungowska może pomóc nam rozwijać OP? – 9 min. 

b) Metafora ruchomych piasków 20 min. (Ważne pytania – 25 min.)

Do swojej wizji i misji życiowej (Ćwiczenie na bazie metafory „życie jako ogród” – 29,5 min)

a) Rozeznanie z Akceptacją, decyzja o wyrwaniu „chwastów”, siejemy nowe „nasze”.

R

Dziś rozmowa na literę „R” – porozmawiamy o ROZSTAWANIU się w życiu z tym, co utrudnia nam pełne wyrażanie siebie i blokuje uczucie SPokoju, SPójności i SPełnienia w życiu.

PLAN NAGRANIA „ROZSTANIA”: 5-6 min. – Czemu umiejętność „żegnania się” wspiera rozwijanie 3 SP u SP (SP – Sensitive Person, 3 SP: SPokój, SPójność, SPełnienie)?

Linki do polecanych artykułów:

Jak uwolnić się od przeszłości cz.I

Jak uwolnić się od przeszłości cz.II

Omawiamy ROZSTANIA:

Z przeszłością (utracone szanse, nadzieję, miłości, krzywda) 16 min.

Z wymówkami – 23 min.

Z nierealistyczną wizją siebie (w oderwaniu od naszej prawdziwej tożsamości) – 28,5 min. Jest to jeden z najważniejszych rodzajów „rozstań”, które przepracowuję z klientkami wwo na sesjach!

Z wiarą w to, że da się zadowolić wszystkich i być świetnym we wszystkim (ze złudzeniami)

Z nadzieją, że świat i ludzie będą inni niż są i byli od zawsze (że nie będzie cierpienia, że można być tylko szczęśliwym) – 32,5 min.

Z kontrolą – obejrzyj nagranie na literkę „K” z naszej serii.

Z ludźmi – 39 min.

Z wyścigiem szczurów – 43 min.

Sama wiesz najlepiej z czym potrzebujesz się rozstać! – WAŻNE: Ćw. „Rama Jak Gdyby…” 44,5 min.

S

Dziś rozmowa na literę „S” – porozmawiamy o SZACUNKU i jego różnych obliczach.

PLAN NAGRANIA „SZACUNEK”:

Jak praca w temacie SZACUNKU przekłada się na rozwijanie filaru PEWNOŚĆ SIEBIE w Odporności Psychicznej? (Pewność swoich kompetencji oraz asertywności w kontaktach interpersonalnych). 1-7 min.

Szacunek do siebie 11 min. Metafora puzzla – 40 min.

Zdrowy szacunek do innych – 44 min.

Szacunek do natury – 54 min.

Szacunek w stosunku do życia

T

Dziś rozmowa na literę „T” – porozmawiamy, w II częściach, o TOŻSAMOŚCI.

PLAN NAGRANIA cz.I:

Stałość a zmienność 11,5 min. – ćwiczenie pomagające zbadać, jak definiujemy tożsamość

Z czego się składam?

O rdzeniu tożsamości (30,5 min.)

Bunt, dojrzewanie czyli o stawaniu się sobą(25 min.)

 

PLAN NAGRANIA cz.II:

Wprowadzenie do zagadnienia szukania tożsamości i metodyki ćwiczeń (nawiązanie do zagadnienia Ja Kontekstualnego – obejrzyj film na literkę J z serii)

15 min. – W zgodzie ze swoją NATURĄ… (ćwiczenia w oparciu o metafory)

33 min. – Gdy marzysz o tym, by być kimś innym… (inna forma ćwiczeń, dla tych, którzy nie lubią pracy z metaforą)

U

W ramach literki „U” rozmawiamy o uważności i jej powiązaniach z uwagą.

PLAN NAGRANIA „UWAŻNOŚĆ”:

Ćwiczenie z psychologii poznawczej pokazujące pewne cechy działania naszego umysłu i nasze możliwości w kierowaniu uwagą

Cechy uwagi – 13 min.

WZ

W ramach literki „W i Z” rozmawiamy o wartościach, zaangażowaniu i zaufaniu w życiu.

PLAN NAGRANIA:

Czy OP gwarantuje szczęście? Czy to to samo?

Wartości – 10 min. Czy to, w co się angażujesz w życiu, jest oparte o Twoje wartości? Czy to ma dla Ciebie sens? Czy pomaga Ci żyć życiem, jakim pragniesz?

Czym są Wartości dowiesz się więcej TUTAJTUTAJ

Zaufanie.

Małgorzata Pawlińska

Psycholog, terapeutka w podejściu ACT (Acceptance and Commitment Therapy), certyfikowana międzynarodowo Coach (PCC ICF).

Licencjonowana konsultantka i trenerka Odporności Psychicznej.

Od 8 lat pomaga wrażliwym Kobietom (SP – Sensitive Person) odnaleźć i rozwinąć w życiu 3 SP: SPokój, SPójność i SPełnienie.

Bez nadmiernego samokrytycyzmu, ograniczającego perfekcjonizmu i stresu. Z odwagą do sięgania po więcej i realizowania w pełni swojego potencjału.

Toniesz w emocjach? Nauczę Cię pływać!

Jesteś SP (Sensitive Person)? Dołącz do „The third SPace” – newsletterowej przestrzeni Twojego rozwoju. Otrzymasz na start 33-stronicowy PDF „Tonąc w emocjach – nauka pływania” a w dalszym kontakcie mnóstwo inspiracji do poszukiwań Twoich własnych „3 SP dla SP”: SPokoju, SPójności i SPełnienia.

If you are not free to be who you are, you are not free

Dr Clarissa Pinkola Estés